«Home« «Kdo je DULA?« «Vše pro maminky« «Porodní příběhy« «Akce« «Kontakty a ceník«

DOPROVOD K PORODU


Porod je pro ženu vyvrcholením těhotenství, končí období čekání a těšení se, zvedají se první vlny v jejím těle a miminko se hlásí na Svět.

 

Je to okamžik, kdy by měla být plně soustředěna sama na sebe a své miminko. Nerušený stav vnitřního klidu, harmonie a souznění mezi nimi je to, co celý proces usnadňuje a vyživuje. Při přirozeném porodu není maminka a dítě v tlaku, jsou pod dohledem přírodních zákonů, které i v této době dokonale fungují.

Nenechme si ničím a nikým tento přirozený proces vzít. Tělo ví, jak má porodit, máme to ve svých buňkách od svých maminek, babiček, prababiček a předků. Není nutné se to učit, vše známe, jen si na to vzpomenout… Dula není ten, který vám bude říkat, co přesně máte u porodu udělat, jakou polohu máte zvolit nebo jaký model dýchání použít. Ano, může vám napovědět, ale vaše tělo je moudré a ví…

Co nabízím při porodu, aby vám a vašemu miminku bylo jednoduše dobře.

  • psychická a fyzická podpora během porodu

  • konzultace na začátku porodu a následný nepřetržitý doprovod během porodu

  • Pomoc při volbě polohy a dýchání a dalších nefarmakologických úlevových prostředků během porodu

  • masáže

  • pomáhám vytvořit takovou atmosféru při porodu, kdy se žena cítí bezpečně, může se uvolnit a plně se soustředit na samotný porod

  • mohu usnadnit komunikaci mezi vámi a zdravotníky

  • informace potřebné pro informovaná rozhodnutí při porodu (např. v případě nutnosti lékařského zásahu)

  • podpora rané vazby mezi matkou a dítětem


© Copyright 2014 Dulajana.cz stránky od allegro2.cz